Telefon: +48 508 924 603 E-mail: biuro@kus-jasienica.pl Adres: Jasienica 974, 43-385 Jasienica

Ważne informacje

UWAGA PRZYPOMINAMY!

Każda osoba korzystająca z naszych usług ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania rachunków za  opróżnienie zbiornika. 

 

Poniżej linki do ważnych informacji z poszczególnych miejscowości dotyczące obowiązków oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Gminie Jasienica

https://jasienica.pl/pl/page/komunikaty/details/6/1634

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Gminie Jaworze

https://www.jaworze.pl/aktualnosci/2023/01/wazne-zmiany-w-gospodarce-sciekowej-dla-nieruchomosci-domowych-niepodlaczonych-do-kanalizacji-sanitarnej

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH

https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty/kontrole-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Gminie CHYBIE

https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=152&dzialy=152&akcja=artykul&artykul=6180

https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=152&dzialy=152&akcja=artykul&artykul=5917

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BIELSKU- BIAŁEJ 

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/beda-kontrole-szamb

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Gminie Brenna 

http://dzienniki.slask.eu/eli/POL_WOJ_SL/2019/8831/ogl/pol/pdf