Telefon: +48 508 924 603 E-mail: biuro@kus-jasienica.pl Adres: Jasienica 974, 43-385 Jasienica

Ważne informacje

UWAGA PRZYPOMINAMY!

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości z bezodpływowym zbiornikiem lub przydomową oczyszczalnią ścieków jest podpisanie umowy oraz  przechowywanie dowodów wywozu nieczystości ciekłych lub osadu (paragon lub faktura).  Przechowywanie dokumentów jest bardzo ważne, ponieważ za brak tych dokumentów w trakcie kontroli, możemy otrzymać karę.

Częstotliwość wywozu nieczystości płynnych powinna zależeć od zużycia wody w danym gospodarstwie domowym. Ilość wywożonych nieczystości powinna pokrywać się z ilością zużytej wody. Przydomową oczyszczalnie ścieków czyścimy zgodnie z zalecaniami producenta.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Poniżej linki do ważnych informacji z poszczególnych miejscowości dotyczące obowiązków oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gmina Jasienica:

https://jasienica.pl/pl/page/komunikaty/details/6/1634

Gmina Jaworze:

https://www.jaworze.pl/aktualnosci/2023/01/wazne-zmiany-w-gospodarce-sciekowej-dla-nieruchomosci-domowych-niepodlaczonych-do-kanalizacji-sanitarnej

 

Gmina Czechowice- Dziedzice:

https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty/kontrole-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie

Gmina Chybie:

https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=152&dzialy=152&akcja=artykul&artykul=6180

https://www.chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=152&dzialy=152&akcja=artykul&artykul=5917

Gmina Bielsko- Biała:

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/beda-kontrole-szamb

Gmina Brenna:

http://dzienniki.slask.eu/eli/POL_WOJ_SL/2019/8831/ogl/pol/pdf

Gmina Skoczów:

https://www.skoczow.pl/aktualnosc-2252-wazne_zmiany_przepisow_dotyczacych.html

Gmina Ustroń:

https://miasto.ustron.pl/p/zawiadomienie_dotyczace_kontroli_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_szamb_i_osadnikow_z_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_na_terenie_miasta_ustron

Gmina Goleszów:

https://goleszow.bip.net.pl/?c=708

https://www.cieszy.pl/goleszow-trwa-kontrola-wywozu-nieczystosci-cieklych/